Bilaga 4

Artilleripjäser

Lätta kanoner

8,4 cm kanon m/81. Vikt 1000 kg, skottvidd 6 km.

7,5 cm kanon m/02. Vikt 970 kg, skottvidd 6 km.

7,5 cm kanon m/02-10. Vikt 1435 kg, skottvidd 10 km

Lätta haubitsar

10,5 cm haub m/10. Vikt 1100 kg skottvidd 6 km

10,5 cm haub m/39. Vikt 1985 kg, skottvidd 11 km

10,5 cm haub m/40. Vikt 1970 k, skottvidd11 km

10,5 cm haub 414. Vikt 2800 k, skottvidd 14 km

Tunga kanoner

12 cm kanon m/85. Vikt 2537 kg, skottvidd 6 km.

10,5 cm kan m/17 Vikt 2755 kg, skottvidd 11 km

10,5 cm kan m/34. Vikt 4000 kg, skottvidd 17 km

Tunga haubitsar

15 cm haubits m/06. Vikt 2200 kg, skottvidd 6,8 km.

21 cm haub m/17. Vikt 7000 kg, skottvidd 10 km 46

15 cm haub m/38. Vikt 4200 kg, skottvidd 11 km

15 cm haub m/39. Vikt 5720 kg, skottvidd 15 km

15,5 cm haub F. Vikt 8100 kg, skottvidd 16 km

15,5 cm haub 77. Vikt 11500 kg, skottvidd 21 km, Foto: Hans Lööf

 

Till bilaga 5 • Kasernområdet

Tillbaka till Innehållsförteckning