Bilaga 2

Beredskapsförband vid A 6 1939-1945

Bilagan är endast tillgänglig i Minnesskriftens pappersupplaga.

Kontakta föreningen via vår kontaktsida om Du vill köpa minnesskriften. Du kan också sätta in 75 kronor på föreningens plusgirokonto 13 06 13-3.
Ange "Minnesskriften" på talongen.

 

 

Till bilaga 3 • Regementschefer

Tillbaka till Innehållsförteckning