Lördagen den 18 majVårresan, Gårdarna runt sjön.

Lördagen den 18 maj anordnar vi en resa, ”Gårdarna runt sjön”. se programmet.

Priset för resa är 250 kronor per medlem. Sätt in betalningen på Kamratföreningens plusgiro 130613-3 i samband med anmälan. Uppge namn!

Vi startar kl. 08.30 från A6 VALVET. OBS! Parkera i anslutning till valvet. På stora parkeringen ”kaserngården” där är parkering endast tillåten från kl. 10.00.

Vi startar återresan ca kl. 16.30 och beräknas vara hemma ca kl. 17.00. Anmäl eventuella matallergier i samband med anmälan.

OBS! Glöm inte anmäla om du får förhinder att följa med.

Anmälan om deltagande och förtäring till klubbmästaren (076-798 42 24 eller via e-post senast den 16 maj.