Platsen är Ostkompaniet på industriområdet Torsvik, Frysvägen 6.OBS! Tid och plats.

Medlemmen Christer Linell föreläser under rubriken ” Från blomma till honungsburk”. Du blir bjuden på god fika, provsmaka ostar och honung. Det finns möjlighet till samåkning från A6 kasern. Vi träffas vid valvet kl. 17.40. Beräknar vara åter ca 20.30. 

Anmälan om fika till klubbmästaren (076-798 42 24 eller via e-post senast den 30 april.