Höstens första tisdagsträff inleddes som vanligt med att alla i enskild ställning avnjöt regementets marsch. Efter att vår ordförande, Bo Romedahl, hälsat alla välkomna var det dags att släppa fram dagens gäst, Mats Green, moderat politiker från Jönköping och riksdagsman. Ämnet för dagen var försvars- och säkerhetspolitik med utgångspunkt i Mats arbete i försvarsutskottet.
Mats inledde med att berätta om att hans egen militära erfarenhet är som värnpliktig på dåvarande I 12 i Eksjö.
Den svenska försvars- och säkerhetspolitiken präglas nu i mycket hög grad av Rysslands agerande bland annat i Ukraina och Krim. Hotbilden mot Sverige har markant förändrats. Aktiviteter från ryskt håll har avsevärt ökat i vårt absoluta närområde. De ryska aktiviteterna i Östersjön är medvetna, närgångna och provocerande. Ryssland förfogar idag över en krigsmakt som är effektiv, snabb och vass.
Vi fick en vetskap om vilka beslut som tagits i försvarsfrågan och om vilka diskussioner som pågår när det gäller att stärka det svenska försvarets operativa förmåga. Mats kom här in på förutom pengar till försvaret, materielanskaffning, problemen med att behålla personal i försvaret samt försvaret av Gotland. Moderaterna och Socialdemokraterna är i stort överens i dessa frågor och har en överenskommelse som Moderaterna tänker hålla. Mats berörde även de olika partiernas syn på svensk anslutning till NATO. Trots de ekonomiska förstärkningar som planeras till försvaret krävs det en minst fördubbling av nu planerade pengar för att nå upp till vad ett Natomedlemskap kräver.
I dagslägen är svenska försvaret en politisk kärnfråga. Det var ganska många år sedan den fanns med på den politiska agendan på samma sätt som nu.
I försvarsfrågan, som har fokus på nationens bästa, finns det, sett till samtliga riksdagspartier, en politisk spretighet som går från att man anser att det bästa för Sverige är ett starkt försvar så att vi kan hävda vårt territorium till att det bästa för Sverige är i stort sett inget försvar alls.

Efter avslutat föredrag var det många frågor som Mats hanterade på ett utmärkt sätt. Värnpliktsfrågan diskuterades och begreppen neutralitet och alliansfrihet togs upp. Vidare framkom synpunkter på den ekonomiska förstärkningens reella substans, här tvista de lärde. Mats var kunnig och väl påläst i försvarsfrågorna vilket gjorde hans föredragning givande och intressant.

Mats avtackades för ett intressant föredrag av vår ordförande, Bo Romedahl, som även överlämnade vår minnesbok. Åhörarna bistod med en varm applåd.

Text och foto
NG Olsson