Fredagen den 28 augusti var Kamratföreningen Smålandsartillerister tillsammans med kamratföreningarna från A1 Linköping och A9 Kristinehamn inbjudna att besöka Arméövning 15 i trakten av Borensberg.

Vi var ett 20-tal förväntansfulla Smålandsartillerister som begav oss norrut med Kvarns skjutfält som marschmål. Väl framme där sammanstrålade vi i matsalen med kollegorna från A1 och A9.

Stf regementschefen, Stefan Fredriksson från Artilleriregementet i Boden, hälsade oss varmt välkomna till dagens begivenheter. Därefter följde en genomgång av övningen och vad vi skulle få besöka för enheter.

Vi fick bland annat reda på att Arméövning 15 är den största nationella övningen för försvarsmaktens markförband på flera år. I övningen deltar ca 4500 personer och övningens huvudsyfte är att öva det nationella försvaret och då främst förmågan att agera och samverka som en brigad.

Den nu aktuella tidsplanen för Archerpjäsernas leverans togs upp och vi fick veta att artilleribataljonens personal består av både deltidsanställda och heltidsanställda soldater. Det gavs även möjlighet att ställa frågor.

Vi delades sedan upp i två grupper och därefter blev det transport ut till övningsområdet.

Den ena gruppen fick besöka ett pjäskompani och se en Archerpjäs i aktion, gruppering och ammunitionshantering (ingen skjutning). Vi fick sakkunnig guidning av pjäsplutonens personal och fick tillfälle att se pjäsen och ammunitionshanteringen på nära håll. Allt sköts inifrån pjäsen och det är enbart vid tankning och ammunitionspåfyllnad som personal behöver vara utanför pjäsen.

Den andra gruppen besökte stabsplatsen (ZF) och fick där en genomgång av stabsplatsens arbete, gruppering och utrustning. Den ögonblickliga ledningsfunktionenen var grupperad i en pansarterrängbil och hade på så sätt hög rörlighet och var väl skyddade. På stabsplatsen fanns även en splitterskyddad container med stabsarbetsplatser. Även ett antal sammanbyggda tält för ordergivning, stabsarbete och mäss fanns på stabsplatsen. Slående var att det fanns datorer i olika skepnader lite överallt.

På stabsplatsen fanns även en väderradargrupp och vi fick en orientering om gruppens arbete och utrustning.

Efter några timmar i fält var det dags för transport till matsalen där vi bjöds på en lunch som smakade förträffligt.

Efter lunchen skiftade grupperna platser och eftermiddagspasset togs vid.

Tiden gick fort och snart var det dags för hemfärd. Jag tror att alla var nöjda med dagen (trots några regnstänk) och det vi fått se och uppleva.

Stort tack till 91 artilleribataljonen och all dess personal för en mycket väl genomförd dag och trevligt bemötande.

Text och foto
NG Olsson