Vid vårterminens sista tisdagsmöte den 5 maj gästades vi av Pille Nyqvist från Försvarets materielverk (FMV).

Pille är före detta A6-are och medlem i vår förening.

Pilles föredrag handlade om utvecklingen och om vad som händer på materialsidan för den indirekta elden. Artillerisystem ARCHER, Artillerilokaliseringsradar ARTHUR och Artillerigranaten EXCALIBUR. När det gäller Archer och Artur så har Norge varit samarbetspartner medan Excalibur har utvecklats tillsammans med USA.
Pille gav oss en mycket intressant inblick i vad som pågår inom ovan nämnda områden. Vi fick inblickar i bakgrunden, utvecklingsarbetet, försöksverksamheten, prestandan och nuläget.
När det gäller Archer så har FMV i dagsläget lånat ut 4 försökspjäser till försvarsmakten som genomför prov med dessa på A9. Serieleverans beräknas ske hösten 2015. Norge har nu lämnat projektet och det fortgår nu utan inblandning från Norge.
Arthur som är en bandvangsburen artillerilokaliseringsradar kom i bruk i slutet av på 90-talet Arthur har exporterats till en lång rad länder och har visat sig fungera mycket väl.
I samverkan med Norge pågår en uppdatering av Arthur till modell C vilket gör att prestanda förbättras och att livstiden förlängs avsevärt. Samverkan ska här ske med Norge.

Excalibur, som har utvecklats tillsamman med USA, är en GPS styrd artillerigranat som kan glidflyga. Detta gör att granaten får en mycket brant vinkel ner när den träffar målet. Excalibur har använts av USA med mycket goda resultat. Leverans har skett till Svenska försvaret.

Pille avslutade sin föredragning med att berätta om eldlednings- och observationsinstrument (EOI). Instrumentet innehåller en mängd funktioner bl.a. laserkikare, digital magnetkompass, goniometer, tripod och IR-kamera.

Frågorna var många, både under Pilles föredragning och efteråt, då den tekniska utvecklingen inte var helt enkel att ta åt sig utifrån våra egna kunskaper och erfarenheter som nu ligger ett antal år bakåt i tiden.

Några av åhörarna

Pille avtackades, av vår ordförande Bo Romedahl, för ett mycket intressant och givande föredrag. Åhörarna bistod med en varm applåd.

Text och foto NG Olsson